NOWE MUZEUM SZTUKI NEW ART MUSEUM
EN PL
szukaj search

Deklaracja programowa

Europejskie Centrum Solidarności

Elżbieta Jabłońska, Partytura na głosy zwierzęce, fot. Antoni Torzewski

Deklaracja programowa

Europejskie Centrum Solidarności

Nowej instytucji w budowie nadajemy nazwę NOMUS – Nowe Muzeum Sztuki. Fonetycznie bliską greckiemu słowu NOMOS oznaczającemu prawo, w tym prawo społeczne i ład wspólnoty, zaś w tradycji egipskiej - jednostkę podziału terytorialnego. Sięgamy więc po nasze prawo, prawo lokalne, do napisania własnej historii sztuki - od nowa. Nie dążymy do tego, by nasze muzeum było podobne do innych i reprodukowało kanoniczny obraz sztuki. Szukamy tego co specyficzne i wyjątkowe. Tego co było i jest możliwe. Co jest pilne i ważne w kontekście naszego miasta i regionu. W kontekście wartości, jakie wyznajemy – wolności twórczej, wolności ekspresji, wolności badań naukowych.

Muzeum to przestrzeń uczestnictwa i źródło wiedzy, wyrównujące możliwości dostępu do kultury, demokratyczne i otwarte. Co to znaczy, że muzeum jest wspólne? Odnosimy się do wspólnoty jako podstawy budowy muzeum. Ta humanistyczna idea określa nasze kierunki programowe i taktyki działania. Muzeum wspólnoty. Wspólnoty tworzącej, wspólnoty artystów, badaczy, mieszkańców, wspólnoty sąsiedzkiej. Interesuje nas odnawianie znaczeń sztuki w jej wymiarze współczesnym i historycznym. Sięganie do rezerwuaru historii w jej różnorodności.

Naszym celem jest skonfrontowanie tradycyjnie elitarnej wizji muzeum jako instytucji z NOMUS jako miejscem otwartym i zrozumiałym, skupionym na uczestnictwie, przekazie wiedzy, wytwarzaniu nowych idei i wspólnym eksperymentowaniu. Interesuje nas wyjście poza zhierarchizowaną i wyłącznie zachodnią koncepcję sztuki i jej historii oraz poszukiwanie ciekawych metodologii także poza europejskim czy szerzej zachodnim modelem. Będziemy poddawać analizie nie tylko CO, ale przede wszystkim JAK pokazujemy, badamy i opisujemy. Muzeum nie jest już bowiem jedynie przestrzenią reprezentacji, ale przede wszystkim krytycznej interpretacji.

Nasza uwaga skupiać się będzie także na zespołowej krytycznej analizie posiadanych już zasobów. Na wyprowadzaniu z nich nieoczywistych narracji i wątków. Uzupełniania braków w tych opowieściach. Interesuje nas rozbudowa zasobów zarówno o wartościowe zjawiska sceny lokalnej i krajowej, ale też takie zjawiska w sztuce międzynarodowej, które są istotne z perspektywy idei naszego muzeum, odzwierciedlają przyjęte wartości i budują wartościowy kontekst dla osiągnięć sceny lokalnej.

Stawiamy przed sobą zadanie stworzenia wnikliwego obrazu sztuki w Trójmieście uwzględniającego nie tylko sztuki wizualne, ale także teatr, muzykę, fotografię, filmy, niszowe wydawnictwa i ruchy artystyczno-społeczne. Muzeum jest NOWE, bo zbiera nie tylko sztukę, ale i jej konteksty.

Mamy więc na celu wypracowanie muzeum adekwatnego do współczesnej roli sztuki i dzisiejszego stosunku do zasobów muzealnych oraz potrzeb odbiorców. NOMUS będzie przepracowywać ugruntowane, indywidualistyczne koncepcje artysty i przeciwstawne im, zaangażowane i wspólnotowe koncepcje sztuki, w odniesieniu do innych, także niezachodnich modeli. Podobnie jak nie ma jednego kanonu sztuki tak nie ma jednego adresata sztuki. Poszukujemy więc kontaktu z różnorodnymi publicznościami sięgając po zróżnicowane formy spotkania.

Będziemy: Pisać, czytać, publikować. Badać i uczyć. Słuchać i patrzeć. Rozpisywać na publikacje i wystawy zapomniane narracje. Wydobywać niedoreprezentowane zjawiska w nowej ramie interpretacyjnej. Będziemy walczyć o zapewnienie warunków dokumentowania historii trójmiejskiej sceny artystycznej. Dlatego też NOMUS skupiać będzie się na przyjmowaniu do zbiorów archiwów artystów i dokumentacji działań efemerycznych oraz miejsc sztuki.

Profesor Piotr Piotrowski próbował przed kilkoma laty zrealizować ideę muzeum krytycznego, wywiedzioną z metodologii krytycznej historii sztuki. Z koncepcji tej chcielibyśmy wziąć postawę zaangażowania, świadomego uczestnictwa w debacie publicznej oraz wyjście poza myślenie kanoniczne i poddane scentralizowanym geografiom sztuki. Taka historia i geografia sztuki nie są już możliwe, a naszym zadaniem jest szukać nowych nieoczywistych rozwiązań, aby odkrywać nowe znaczenia zakodowane w sztuce. Jednakże odrzucamy z koncepcji Piotrowskiego mało efektywną wizję demokracji jako niekończącego się sporu i konfrontacji. Nie spór a negocjacja wydają się być najbardziej wartościowymi w budowaniu historii sztuki na Pomorzu i w budowaniu Nowego Muzeum Sztuki.

NOMUS będzie także przyglądać się profilom kolekcji sztuki i innych zbiorów a także samej idei kolekcjonerstwa. Przedstawiać publiczności postawy kuratorskie i instytucjonalne wobec metod i strategii ich pokazu. Częścią zadania będzie wyjście poza sferę wyłącznie wizualną, dokumentowanie dźwiękowych, ruchowych i performatywnych projektów oddziałujących na widza głębiej, niż sam wizualny komunikat.

NOMUS będzie także wspierać rolę sztuki w rewitalizacji terenów postoczniowych oraz sprzyjać ochronie industrialnego dziedzictwa stoczni poprzez działanie w zrewaloryzowanych zabytkowych budynkach poprzemysłowych. Podejmować krytyczne rozważanie sytuacji powstania muzeum jako końcowego efektu procesów deindustrializacyjnych i gentryfikacyjnych i ich konsekwencji. Działać narzędziami dostępnymi muzeom na rzecz minimalizacji skutków społecznych tego zjawiska. W celu przeciwdziałania rozmaitym formom wykluczenia będziemy generować płaszczyzny spotkania i dialogu ponad różnicami i wobec nich.

Jednym z ważnych zadań nowego muzeum jest generowanie wspólnoty, która przekracza ograniczenia o charakterze klasowym, kulturowym i ekonomicznym. Będziemy skupiać się na wskazywaniu tego co wspólne a nie rozłączne. Naszym celem jest kształtowanie i wspieranie kulturowych i humanistycznych aspiracji Gdańszczan i Pomorzan. Stanowić platformę dostarczającą współczesnych, wizualnych i performatywnych narzędzi dla rozumienie świata, w którym żyjemy.

To po to, mamy NOMUSA!

Aneta Szyłak

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Twoje dane są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.