NOWE MUZEUM SZTUKI NEW ART MUSEUM
EN PL
szukaj search

Dzieła sztuki współczesnej poszukiwane

Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej - nabór do 8.10. złóż wniosek!

Dzieła sztuki współczesnej poszukiwane

Ruszył nabór dzieł sztuki, które dołączą do Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej. Artyści i twórcy mogą zgłaszać swoje prace w otwartym konkursie. Wnioski w systemie Witkac należy składać do 8 października. Zakupione dzieła zostaną przekazane w depozyt Muzeum Narodowemu w Gdańsku. Pula przeznaczona na zakup dzieł sztuki współczesnej wynosi w tym roku 300 000 zł.

Z wnioskiem o zakup dzieła sztuki przez miasto, może wystąpić podmiot prawny, osoba prawna lub fizyczna. Wnioskodawca może złożyć ofertę na zakup maksymalnie dwóch dzieł sztuki. W przypadku, gdy dzieło jest zbiorem/cyklem prac, można wnioskować o zakup tylko jednego zbioru lub cyklu.

Jak się zgłosić?

Wnioski należy składać do 8 października za pośrednictwem systemu Witkac, wybierając nabór na Zakup Dzieł Sztuki przez Gminę Miasta Gdańska.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumentację fotograficzną dzieła, a w przypadku dzieł przestrzennych – kilka fotografii ukazujących dzieło z każdej strony, przedłożoną w postaci zapisu cyfrowego,
  • w przypadku, gdy przedmiotem wniosku jest zakup prac wideo/audio, lub których częścią składową jest zapis filmowy/dźwiękowy, konieczne jest przedstawienie kopii (demo) całego filmu/nagrania w postaci zapisu cyfrowego, lub przedstawienie uzasadnienia, jeśli przedstawienie zapisu filmowego/dźwiękowego nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub prawnych. W przypadku plików o dużej wadze dopuszcza się możliwość pobrania lub odtworzenia pracy wideo/audio z Internetu bądź innej wskazanej bazy danych, gdzie dzieło jest udostępnione do wglądu,
  • zaleca się także przygotowanie prezentacji dzieła sztuki w formie jednej prezentacji (zapisanej w PDF), pliki nie mogą być dołączane do Elektronicznego Formularza w postaci skompresowanej.

Po złożeniu wniosku w systemie Witkac i wygenerowaniu potwierdzenia należy niezwłocznie, jednak najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia danego naboru, złożyć dokumenty w Urzędzie Miejskim. 

Potwierdzenie złożenia wniosku można złożyć:

  • używając podpisu zaufanego poprzez system ePUAP,
  • dostarczając jego własnoręcznie podpisaną papierową wersję (bez załączonego wniosku, ani innych załączników) do siedziby organizatora konkursu:
  1. ZOM nr 1, ul. Partyzantów 74,
  2. ZOM nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12,
  3. ZOM nr 4, ul. Wilanowska 2,
  4. lub przesyłając dokumenty za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, z dopiskiem Zakup Dzieł Sztuki przez Gminę Miasta Gdańska.

Główne kryteria wyboru

Komisja rozpatrując wnioski o zakup weźmie w szczególności pod uwagę dzieła sztuki współczesnej z zakresu: sztuk wizualnych, sztuk audio-wizualnych, wzornictwa, które zostały stworzone przez twórców/artystów, którzy są  postaciami znaczącymi dla środowiska twórczego Gdańska. Komisja bierze pod uwagę także czy proponowane dzieło posiada walory kulturotwórcze odnoszące się do wartości, z którymi utożsamia się Gdańsk, w szczególności nawiązującymi do idei wolności, solidarności, równości i otwartości.

Program Zakupu Dzieł Sztuki

Program zakupu dzieł sztuki jest integralną częścią Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny 2023 Strategii Rozwoju Miasta Gdańska - Gdańsk 2030 Plus. Są to działania o długofalowym charakterze mającym na celu stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej z zastosowaniem wysokich standardów w zakresie nabywania, opracowywania, przechowywania, konserwowania i popularyzowania dzieł sztuki współczesnej. 

Stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej ma jednocześnie powodować zwiększenie udziału obywateli w kulturze oraz mocniejsze zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku z uwzględnieniem charakteru miasta, które tworzy kolekcję, jego historii, tradycji i tożsamości.

Zakupione w ramach Programu dzieła sztuki zostaną przekazane w depozyt Muzeum Narodowemu w Gdańsku i prezentowane w ramach wystaw stałych i czasowych w dziale NOMUS. Jest to najmłodsze muzeum sztuki współczesnej w Polsce – na historycznych terenach gdańskiej stoczni stworzono przyjazną przestrzeń rozmowy z widzami o współczesnym świecie poprzez medium sztuki. Dzięki Programowi zakupów do kolekcji NOMUS może budować ją w sposób szczególny, kładąc nacisk na dzieła twórców pochodzących z Trójmiasta lub tworzących w lokalnym kontekście. Pozwala to też prowadzić badania i pisać historię sztuki z perspektywy lokalnej, umieszczając ją jednocześnie w sieci globalnych zjawisk kształtujących współczesną rzeczywistość.

Dzieła zakupione przez miasto do Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej cieszą się zainteresowaniem kuratorów wielu wystaw w naszym kraju. Wypożyczane były m.in. do Muzeum Sztuki w Łodzi, Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i Muzeum Sztuki Współczesnej – Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Twoje dane są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.