NOWE MUZEUM SZTUKI NEW ART MUSEUM
EN PL
szukaj search

Ruszył nabór dzieł sztuki, które dołączą do Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej. 

Artyści i twórcy mogą zgłaszać swoje prace w otwartym konkursie do 25 lipca 2022. Zakupione dzieła zostaną przekazane w depozyt Muzeum Narodowemu w Gdańsku i będzie można je oglądać w NOMUS-ie.

Z wnioskiem o zakup dzieła sztuki przez miasto, może wystąpić podmiot prawny, osoba prawna lub fizyczna. Wnioskodawca może złożyć ofertę na zakup maksymalnie dwóch dzieł sztuki.
W przypadku, gdy dzieło jest zbiorem/cyklem prac, można wnioskować o zakup tylko jednego zbioru lub cyklu.

Jak się zgłosić?

Wnioski należy składać do 25 lipca 2022 roku, za pośrednictwem systemu Witkac, wybierając nabór na Zakup Dzieł Sztuki przez Gminę Miasta Gdańska. (Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej)

Do wniosku należy dołączyć:

• dokumentację fotograficzną dzieła, a w przypadku dzieł przestrzennych – kilka fotografii ukazujących dzieło z każdej strony przedłożoną w postaci zapisu cyfrowego
• w przypadku, gdy przedmiotem wniosku jest zakup prac wideo/audio, lub których częścią składową jest zapis filmowy/dźwiękowy, konieczne jest przestawienie kopii (demo) całego filmu/nagrania w postaci zapisu cyfrowego
• lub przedstawienie we wniosku uzasadnienia, jeśli przedstawienie zapisu filmowego/dźwiękowego nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub prawnych. W przypadku plików o dużej wadze dopuszcza się możliwość pobrania lub odtworzenia pracy wideo/audio z Internetu bądź innej wskazanej bazy danych, gdzie dzieło jest udostępnione do wglądu
• zaleca się także przygotowanie prezentacji Dzieła sztuki w formie jednej prezentacji (zapisanej w PDF, pliki nie mogą być dołączane do Elektronicznego Formularza w postaci skompresowanej

Po złożeniu Wniosku w systemie Witkac i wygenerowaniu potwierdzenia należy niezwłocznie, jednak najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia danego naboru, złożyć dokumenty w Urzędzie Miejskim.

 Potwierdzenie złożenia wniosku można złożyć:

• używając podpisu zaufanego poprzez system ePUAP,

lub

• dostarczając jego własnoręcznie podpisaną papierową wersję (bez załączonego wniosku, ani innych załączników) do siedziby organizatora konkursu:

1. ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1, ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk, punkt informacji – pok. 103 tel.: 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu
2. ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, punkt informacji – pok. 40, tel.: 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu
3. ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4, ul. Wilanowska 2, 80-809 Gdańsk, punkt informacji, tel.: 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

lub

•  przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, z dopiskiem Zakup Dzieł Sztuki przez Gminę Miasta Gdańska.

Główne kryteria wyboru

Komisja rozpatrując wnioski o zakup weźmie w szczególności pod uwagę dzieła sztuki współczesnej z zakresu: sztuk wizualnych, sztuk audio-wizualnych, wzornictwa, które zostały stworzone przez twórców/artystów, którzy są  postaciami znaczącymi dla środowiska twórczego Gdańska. Komisja bierze pod uwagę także czy proponowane dzieło posiada walory kulturotwórcze odnoszące się do wartości, z którymi utożsamia się Gdańsk, w szczególności nawiązującymi do idei wolności, solidarności, równości i otwartości. Istotne będzie także czy dzieło posiada znaczenie dla założeń Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus.

Skład komisji dokonującej wyboru zakupu dzieł dostępny jest w regulaminie konkursu.

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Radzicka-Baszuro
tel. (+48 58) 323 61 23 / e-mail: aleksandra.radzicka-baszuro@gdansk.gda.pl 
pokój nr 123

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Twoje dane są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.