NOWE MUZEUM SZTUKI NEW ART MUSEUM
EN PL
szukaj search

DLA OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W WYDARZENIACH PUBLICZNYCH

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakimi sposobami, jest Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą: ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk, e-mail: info@mng.gda.pl.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@mng.gda.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest dokumentowanie i popularyzacja wydarzeń publicznych, typu oprowadzenia kuratorskie, wernisaże, warsztaty, koncerty odbywające się w Oddziałach Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgody, wyrażonej przez świadome uczestnictwo w ww. wydarzeniach. Zgoda obejmuje również publikację zdjęć na stronie internetowej MNG oraz w mediach społecznościowych MNG. Podanie danych, których przetwarzanie opiera się na zgodzie osoby jest nieobowiązkowe.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych oraz przez 6 miesięcy po tym okresie, w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

DLA OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W WYDARZENIACH PUBLICZNYCH

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakimi sposobami, jest Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą: ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk, e-mail: info@mng.gda.pl.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@mng.gda.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest dokumentowanie i popularyzacja wydarzeń publicznych, typu oprowadzenia kuratorskie, wernisaże, warsztaty, koncerty odbywające się w Oddziałach Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgody, wyrażonej przez świadome uczestnictwo w ww. wydarzeniach. Zgoda obejmuje również publikację zdjęć na stronie internetowej MNG oraz w mediach społecznościowych MNG. Podanie danych, których przetwarzanie opiera się na zgodzie osoby jest nieobowiązkowe.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych oraz przez 6 miesięcy po tym okresie, w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Twoje dane są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.