NOWE MUZEUM SZTUKI NEW ART MUSEUM
EN PL
szukaj search

DLA OSOBY, KTÓREJ DANE ZBIERAMY ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER)

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą: ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk, e-mail: info@mng.gda.pl.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@mng.gda.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest gromadzenie i przekazywanie portalowi społecznościowemu danych użytkowników tego portalu w celu tworzenia statystyk oglądalności strony Administratora na portalu społecznościowym. Dane te pozwolą nam ulepszać naszą stronę dla zwiększania jej popularności.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgody, wyrażonej przez kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Obserwuj” na stronie Administratora w portalu społecznościowym. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu korzystania z serwisu społecznościowego.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu określonego na stronach:

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są portale społecznościowe, na których mamy konta firmowe (Facebook, Instagram, Twitter) oraz podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. usługi informatyczne). Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.

Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Państw trzecich, takich jak Stany Zjednoczone oraz inne kraje, w których dostępny jest Facebook, Instagram lub Twitter. Podmioty te zgodnie deklarują wykorzystanie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, do których dane mogą być przekazywane. Więcej informacji można uzyskać na stronach portali społecznościowych wymienionych w punkcie Okres przechowywania danych.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można poprzez cofnięcie polubienia lub obserwowania strony Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

DLA OSOBY, KTÓREJ DANE ZBIERAMY ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER)

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą: ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk, e-mail: info@mng.gda.pl.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@mng.gda.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest gromadzenie i przekazywanie portalowi społecznościowemu danych użytkowników tego portalu w celu tworzenia statystyk oglądalności strony Administratora na portalu społecznościowym. Dane te pozwolą nam ulepszać naszą stronę dla zwiększania jej popularności.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgody, wyrażonej przez kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Obserwuj” na stronie Administratora w portalu społecznościowym. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu korzystania z serwisu społecznościowego.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu określonego na stronach:

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są portale społecznościowe, na których mamy konta firmowe (Facebook, Instagram, Twitter) oraz podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. usługi informatyczne). Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.

Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Państw trzecich, takich jak Stany Zjednoczone oraz inne kraje, w których dostępny jest Facebook, Instagram lub Twitter. Podmioty te zgodnie deklarują wykorzystanie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, do których dane mogą być przekazywane. Więcej informacji można uzyskać na stronach portali społecznościowych wymienionych w punkcie Okres przechowywania danych.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można poprzez cofnięcie polubienia lub obserwowania strony Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Twoje dane są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.