NOWE MUZEUM SZTUKI NEW ART MUSEUM
EN PL
szukaj search

 

Fotografia widoku na stocznię
fot. Dominik Werner

 

W październiku 2021 roku otworzyliśmy NOMUS, czyli Nowe Muzeum Sztuki funkcjonujące w ramach struktur Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Było to zwieńczenie projektu, nad którym zespół Muzeum pracował od kilku lat. Chcielibyśmy raz jeszcze podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w ten wieloaspektowy proces. Podziękowania za włożony trud należą się także pani Anecie Szyłak, pełniącej do końca 2021 roku rolę kierowniczki NOMUS-u.

Chcielibyśmy jednocześnie poinformować o stanie faktycznym związanym ze zmianą na stanowisku kierowniczym w dziale NOMUS. Wynika ona m.in. z  przejścia na emeryturę przez panią Anetę Szyłak, o które wystąpiła w formie pisemnej w marcu 2021 roku. W piśmie tym pani Aneta Szyłak zawarła wniosek o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę od dnia 1 stycznia 2022 roku, na co dyrektor Muzeum wyraził pisemną zgodę. Tym samym rozwiązanie umowy o pracę w dacie wskazanej przez panią Anetę Szyłak stało się faktem.

Jednocześnie, w uznaniu zasług pani Anety Szyłak dla stworzenia NOMUS-u, dyrekcja Muzeum zaproponowała współpracę w zmienionej formule, związanej z realizacją nowych działań w ramach umów cywilnoprawnych, na co pani Aneta Szyłak wyraziła zgodę. W efekcie poczynionych uzgodnień od stycznia do marca bieżącego roku pani Aneta Szyłak realizowała m.in. działania w postaci oprowadzań kuratorskich po wystawie „Kolekcja w działaniu”.  Ponadto ze strony Kierowniczki NOMUS-u, jeszcze w czasie jej zatrudnienia w Muzeum, wyrażona została gotowość do przygotowania zespołu do samodzielnego funkcjonowania i prowadzenia merytorycznie działu. W ostatnich tygodniach odbywały się kolejne ustalenia na temat form dalszej merytorycznej współpracy. Dlatego też zaskakujący i niezrozumiały jest dla nas fakt obecnego kwestionowania przez panią Anetę Szyłak poczynionych wcześniej ustaleń odnośnie do dalszego merytorycznego zaangażowania w pracę NOMUS.

Dyrekcja Muzeum Narodowego w Gdańsku nigdy nie kwestionowała zasług pani Anety Szyłak dla powstania NOMUS-u, przede wszystkim stworzenia przez nią koncepcji profilu merytorycznego placówki, który zamierzamy utrzymać. Jest ona także autorką nazwy NOMUS-u, nadzorowała stworzenie identyfikacji wizualnej i pierwszej strony internetowej, brała udział w pracach powołanej przez miasto Gdańsk Komisji ds. zakupów dla Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej. Nie możemy jednak zgodzić się na narrację, zgodnie z którą otwarcie i funkcjonowanie NOMUS-u jest przedstawiane jako jednoosobowy sukces, gdyż takie postawienie sprawy nie odpowiada rzeczywistości. W wieloaspektowe przygotowania do otwarcia nowej placówki zaangażowanych było ponad 60 osób – pracowniczek i pracowników Muzeum, współpracowniczek i współpracowników zewnętrznych, a także kilka firm. Kluczowy udział w tym sukcesie ma Miasto Gdańsk, które udostępniło budynek, w którym mieści się NOMUS i sfinansowało jego remont, a także od kilku lat łoży środki na zakup dzieł w ramach Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej. Również obaj Organizatorzy Muzeum Narodowego w Gdańsku, zarówno Marszałek Województwa Pomorskiego, jak i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyasygnowali znaczne środki na przygotowanie i funkcjonowanie NOMUS-u. Mamy nadzieję, że wspólnym wysiłkiem udało nam się powołać do życia nowe, ważne miejsce na mapie polskiej sztuki współczesnej, a pani Aneta Szyłak była i pozostanie współtwórczynią tego sukcesu.

Obecnie w NOMUS-ie pracuje zespół kuratorski, który realizuje zarówno program przewidziany na rok 2022, jak i planuje działania na rok 2023, na stałe współpracują z nim działy edukacji, marketingu, wydawnictw i inne. Niebawem planujemy ogłosić konkurs na stanowisko kierowniczki/kierownika tego działu Muzeum.

Jeszcze raz dziękujemy pani Anecie Szyłak za włożoną – w kooperacji z całym zespołem Muzeum Narodowego w Gdańsku – pracę w powstanie NOMUS-u.

                                                                                                                                                   Dyrekcja Muzeum Narodowego w Gdańsku

 

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Twoje dane są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.