NOWE MUZEUM SZTUKI NEW ART MUSEUM
EN PL
szukaj search

Europejska Noc Muzeów w Muzeum Narodowym w Gdańsku

Plakat informujący o Nowy Muzeów

Europejska Noc Muzeów w Muzeum Narodowym w Gdańsku

KIEDY: 14 maja 2022
GDZIE:

 • Oddział Sztuki Dawnej, ul. Toruńska 1
 • Oddział Zielona Brama, Długi Targ 24
 • Oddział Gdańska Galeria Fotografii, Długi Targ 24
 • NOMUS – Nowe Muzeum Sztuki, ul. Jaracza 14
 • Oddział Sztuki Nowoczesnej – Pałac Opatów w Oliwie, ul. Cystersów 18
 • Oddział Etnografii w Oliwie, ul. Cystersów 19
 • Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, Będomin 16
 • Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim

WSTĘP: 0 zł

KONTAKT: n.etush@mng.gda.pl

WWW: http://www.mng.gda.pl/

W czasie tegorocznej Nocy Muzeów otworzymy bramy wszystkich siedmiu gmachów, a za nimi… bogaty program imprez, wydarzeń, koncertów, spotkań i gier przygotowanych specjalnie na tę wyjątkową noc. Muzeum to jednak przede wszystkim wystawy, na wstępie przypominamy zatem o majowej ofercie naszych oddziałów.

W Oddziale Sztuki Dawnej na pokuszenie publiczności wystawiamy nie tylko słynny Sąd ostateczny Memlinga, ale również… Pobożnych i cnotliwych, czyli cieszącą się niesłabnącą popularnością wystawę stałą. Na ekspozycji można zobaczyć jak – w zwierciadle sztuki – chcieli być postrzegani dawni gdańszczanie. Poszukiwanie moralnego kompasu a może jedynie powierzchowna kreacja wizerunku? Ostateczny sąd należy oczywiście do publiczności. W Zielonej Bramie zobaczymy jaką pokusą, już w XVIII wieku, było życie w metropolii. Wystawa Powrót do domu to w dużej mierze historia silnej tęsknoty pastora Johanna Haselaua za Gdańskiem. A dziś, dla nas, to także bezcenne źródło wiedzy o dawnym Gdańsku. W Oddziale Etnografii, oliwskim Spichlerzu Opackim, na wystawie stałej prezentujemy tradycyjne formy gospodarki wiejskiej różnych grup etnicznych zamieszkujących na Pomorzu Gdańskim: Kaszubów, Kociewiaków, Borowiaków, Powiślan czy Żuławian. Natomiast na wystawie czasowej Wdzięk i fantazja proponujemy tak nieoczywisty temat, jakim jest historia fotografii reklamowej i mody w dobie PRL-u. Okazuje się, że pokusa indywidualizmu i oryginalności była nieodparta nawet w centralnie planowanej gospodarce. Po sąsiedzku, w Pałacu Opatów, otwarte będą dwie kolejne wystawy: Nowe spojrzenie oraz August Zamoyski. Myśleć w kamieniu. A zatem, z jednej strony, galeria polskiej sztuki współczesnej, z drugiej zaś, ogromna monografia prezentująca zarówno twórczość, jak i niezwykle barwne życie jednego z najznakomitszych polskich rzeźbiarzy XX wieku. Gdyby po tym wszystkim komuś było jeszcze mało sztuki współczesnej, to oczywiście rekomendujemy odwiedziny NOMUS-u. W Nowym Muzeum Sztuki, na wystawie Kolekcja w działaniu, pytamy przede wszystkim o to, jak dziś działa sztuka i artysta/-tka? Wystawy w oddziałach w Będominie i Waplewie Wielkim to z kolei spojrzenie w przeszłość, ale oczywiście w kontekście aktualnie toczonych dyskusji. W czasie trwającego właśnie Roku Wybickiego przypominamy postać tego polityka, prawnika, generała i innowatora, który jednak – w powszechnej świadomości – przeszedł do historii głównie jako autor jednego utworu. Utwór ten to oczywiście jego niebagatelne osiągnięcie. Dlatego na drugiej wystawie w Muzeum Hymnu Narodowego przedstawiamy całą historię Pieśni Legionów Polskich we Włoszech. Wreszcie w Waplewie Wielkim, w pałacowych wnętrzach tamtejszego dworu, zapraszamy do zapoznania się z innym nieodłącznym elementem kultury polskiej, czyli tradycją szlachecką.

PROGRAM WYDARZEŃ:

Oddział Sztuki Dawnej
miejsce: Gdańsk, ul. Toruńska 1
godziny otwarcia: 19:00-1:00

Galeria ceramiki, galeria złotnictwa oraz galeria cyny będą zamknięte.

19:00-23:00 – „Uwaga detal!” – architektoniczna gra terenowa

19:00-1:00 – Set DJ-ski: Blank

20:00 – Oprowadzanie po wystawie Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki

21:00 – Oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawie Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki

21:30 – Goats' Ghost – solowy projekt Mikołaja Trzaski

19:00-1:00 – Strefa chilloutu z Pubem Red Light 

Oddział Zielona Brama
miejsce: Gdańsk, Długi Targ 24

godziny otwarcia: 19:00-1:00

21:00 – Spotkanie z kuratorką wystawy Powrót do domu. Gdańsk w rycinach z kolekcji pastora Johanna Haselaua, Alicją Andrzejewską-Zając

Gdańska Galeria Fotografii
miejsce: Gdańsk, Długi Targ 24

godziny otwarcia: 19:00-1:00

19:00 – Spotkanie promocyjne wokół albumu Widoki Gdańska na szklanych negatywach ze zbiorów Stadtmuseum w Gdańsku

NOMUS – Nowe Muzeum Sztuki
miejsce: Gdańsk, ul. Jaracza 14

godziny otwarcia: 19:00-1:00

20:30 – Koncert Olo Walicki & Jacek Prościński – Llovage

22:00 – Koncert Gordiy Starukh

19:00-1:00 – Strefa chilloutu z Pubem Red Light

Oddział Sztuki Nowoczesnej – Pałac Opatów w Oliwie
miejsce: Gdańsk, ul. Cystersów 18

godziny otwarcia: 19:00-1:00

19:00-23:00 – Muzealna gra terenowa „Noc Rzeźby”

20:00 - Oprowadzanie kuratorskie po wystawie August Zamoyski. Myśleć w kamieniu, prowadzenie: Małgorzata Paszylka-Glaza

ODDZIAŁ ETNOGRAFII
miejsce: Gdańsk, ul. Cystersów 19

godziny otwarcia: 19:00-1:00

19:00 – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego

19:00-21:00 – Bomby z nasionami. Warsztaty ekologiczne (Dorota Dombrowska, Pracownia wy.twórcza)

19:00-01:00 – „Etnogranie. Bądź odkrywcą!” Muzealna gra terenowa

21:00 – Potańcówka wielokulturowa (Stowarzyszenie Trójwiejska i Cech Wieloróda)

19:00-01:00 – Strefa chillout z Pubem Red Light

Warsztaty „Bomby z nasionami” i Potańcówka wielokulturowa odbywają się w ramach Projektu „Schronienie – klimat, migracje, dziedzictwo” współfinansowanego ze środków EOG w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021.

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie
miejsce: Będomin 16

godziny otwarcia: 16:00-24:00

16:00-24:00 – „Oświeceni” – gra terenowa we współpracy z Muzeum – Kaszubskim Parkiem Etnograficznym im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach

16:00-24:00 – Stoiska prezentujące historię oświetlenia

MUZEUM TRADYCJI SZLACHECKIEJ W WAPLEWIE WIELKIM

miejsce: Waplewo Wielkie
godziny otwarcia: 16:00-24:00

19:00 – Oprowadzanie kuratorskie i inauguracja cyklu spotkań Witajcie w domu (prezentacja odzyskanych obiektów z kolekcji Sierakowskich)

 

7 місць, 7 вимірів, 7 спокус – Ніч Музеїв в Національному Музею в Ґданську 

КОЛИ: 14 травня 2022
ДЕ:

 • Філія Стародавнього Мистецтва, вул. Торунська 1
 • Філія Зелена Брама, Длугі Траг 24
 • Філія Ґданська Галерея Фотографії, Длугі Траг 24
 • НОМУС – Новий Музей Мистецтва, вул. Ярача 14
 • Філія Сучасного Мистецтва  –  Палац Опатів в Оліві, вул. Цистерсів 18
 • Філія Етнографії в Оліві, вул. Цистерсів 19
 • Музей Національного Гімну в Бендоміні, Бендомін 16
 • Музей Шляхетської Традиції в Ваплеві Вєлькім

ВХІД: 0 зл

KОНТАКТ: n.etush@mng.gda.pl

WWW: http://www.mng.gda.pl/

Під час цьогорічної Ночі Музеїв ми відкриємо брами усіх семи будинків, а за ними… багата програма вечірок, подій, концертів, зустрічей і ігор, що спеціально підготовлені ну цю виняткову ніч. Музей - це все-таки передусім експозиції, але вступно нагадуємо Вам про травневу пропозицію наших філій.  

У філії Стародавнього Мистецтва щоб спокусити публіку ми показуємо не лише видатний Страшний Суд Мемлінга, але й… Набожних і невинних, тобто нашу сталу експозицію, що користується невщухаючою популярністю. На виставці можна буде побачити як у дзеркалі мистецтва хотілищоб їх сприймали стародавні ґданці. Пошуки морального компасу, а може лише поверхневе створення образу? Страшний Суд, звичайно, - на розгляд публіки. В Зленій Брамі ми побачимо якою спокусою, вже в XVIII столітті,  було життя в метрополії. Виставка Повернення додому  - це більшою частиною історія великої туги пастора Йохана Хаселауа за Ґданськом. А сьогодні, для нас,  це також безцінне джерело знань про стародавній Ґданськ. У Філії Етнографії, олівській Опацькій Коморі,  в рамках постійної експозиції ми представляємо традиційні форми сьльського господарства різних етнічних груп, проживаючих на Ґданському Помор’ї: Кашубів, Кочєвяків, Боровяків, Повіслян чи Жулавян. Натомість на тимчасовій виставці Врода і Фантазія ми пропонуємо настільки нетипову тему, якою є історія рекламної фотографії і моди в часи ПНР.  Виявляється, що спокуса індивідуалізму і оригінальності була присутня наіть в центрально планованій економіці. По-сусідськи, в Палаці Опатів, будуть відкриті дві наступні експозиції: Новий погляд і Август Замойські. Думати в камінні.  А відповідно, з однієї сторони,  галерея польського сучвсного мистецтва, а здругої, в свою чергу, величезна монографія, що представляє як творчість, так і надзвичайно кольорове життя одного з найкращих польських скульпторів  XX століття. Якщо після всього цього комусь буде все ще мало мистецтва, то звичайно ми рекомендуємо відвідати НОМУС. В новому Музеї Мистецтва на виставці Колекція в дії ми ставимо питання передусім про те, як діє мистецтво і художник/ця? Експозиції у філіях в Бендоміні і Ваплеві Вєлкім - ц, в свою чергу, погляд в минуле, але звичайно в контексті актуально ведених розмов. Підчас триваючого власне Року Вибіцького ми знадуємо постать цього політика, юриста, генерала і новатора, який, однак, - увійшов в історію головним чином як автор одного твору. Цей його твір - це звичайно непересічне досягнення. Саме тому на другій експозиції в Музеї Національного Гімну ми представляємо цілу історію Пісень Польських Легіонів в Італії. Нарешті, у Ваплеві Вєлькім, в палацових стінах тамошнього двору, запрошуємо до знайомства з іншим невід’ємним елементом польської культури, тобто зі шляхетською традицією.  

ПРОГРАМА ПОДІЙ:

Філія Стародавнього Мистецтва
Місце: Ґданськ, вул. Торунська 1
Години роботи: 19:00-1:00

19:00-23:00 – „Увага, деталь!” – архітектурний квест

19:00-1:00 – Ді-джей Сет: БЛАНК

20:00 – Екскурсія по виставі Набожні і Цнотливі. Давні Ґданці у віддзеркаленні мистецтва

21:00 – Екскурсія українською по виставі Набожні і Цнотливі. Давні Ґданці у віддзеркаленні мистецтва

21:30 – Goats' Ghost – сольний проект Міколая Тшаскі

19:00-1:00 – Зона відпочинку з пабом  Red Light

Філія Зелена Брама
місце: Ґданськ, Длугі Тарг 24

години роботи: 19:00-1:00

21:00 – Зустріч із кураторкою виставки Повернення додому. Ґданськ в гравюрах з колекції пастора Йоганна Хаселауа

Ґданська Галерея Фотографії
місце: Ґданськ, Длугі Тарг 24

години роботи: 19:00-1:00

19:00 – Промо-зустріч альбому Краєвиди Ґданська на шляних негативах із зібрань Стадтмузею в Ґданську

НОМУС - Новий Музей Мистецтва
місце: Ґданськ, вул. Ярача 14

години роботи: 19:00-1:00

20:30 – Концерт Оло Валіцкі & Яцек Прощцінські – Llovage

22:00 – Концерт Гордія Старуха

19:00-1:00 – Зона відпочинку з пабом  Red Light

Філія Сучасного Мистецтва - Палац Опатів в Оліві
місце: Ґданськ, вул. Цистерсів 18

години роботи: 19:00-1:00

19:00-23:00 – Музейный квест  „Думати в камінні і дереві”

ФІЛІЯ ЕТНОГРАФІЇ
місце: Ґданськ, вул. Цистерсів 19

години роботи: 19:00-1:00

19:00 – Кураторська екскурсія по експозиції Народна культура Ґданського Помор’я

19:00-21:00 – Бомби з насінням. Екологічний майстер-клас (Дорота Домбровська, Творча Майстерня)

19:00-01:00 – „Етнографії. Стань першовідкривачем!” Музейний квест

21:00 – Багатокультурні танці (Об’єднання Труйвєйська і Цех Вєльоруда)

19:00-01:00 – Зона відпочинку з пабом  Red Light

Майстер-клас „Бомби з насінням” і Багатокультурні Танці організовані в рамках Проекту „Охорона - клімат, міграції, спадщина”, дофінансованого з коштів  EOG  в рамках Програми „Культура”, 2 Дія „Поправа доступу до культури і мистецтва” в рамках Фінансового Механізму Європейського Економічного Простору на 201402021 рр.

Музей Національного Гімну в Бендоміні
місце: Бендомін 16

години роботи: 16:00-24:00

16:00-24:00 – „Освячені” – квест у співпраці з Музеєм - Кашубським Етнографічним Парком ім. Теодори і Ізидора Гульговських у Вздидзах

16:00-24:00 – Стійки із презентацією історії світла

МУЗЕЙ ШЛЯХЕТСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ В ВАПЛЕВІ ВЄЛЬКОМУ

місце: Ваплево Вєлькє
години роботи: 16:00-24:00

19:00 – Кураторська екскурсія і інавгурація циклу зустрічей Ласкаво просимо додому ( показ віднайдених об’єктів з колекції Щєраковських )

 

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Twoje dane są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.